FANDOM


Isabella Schiffer
(イザベラ・シフアー Izabera Shifuâ)
File:Isabella Schiffer.png

Truyện, Chương truyện, chương xuất hiện
Lý lịch
Giới Nữ
Biệt danh Biệt danh (hán tự)
Tên khác Tên khác (hán tự)
Sinh niên Đại hiệu.Niên số
Sinh nhật ngày nhật số tháng nguyệt số
Gia đình,
Họ hàng
Quốc tịch Quốc tịch
Dân tộc Dân tộc
Nghề nghiệp nghề nghiệp
Chức vụ trong Armies Chức vụ (soái/tướng/tá/uý/sỹ/binh), Armies
Tước hiệu Tước hiệu (vương/công/hầu/bá/tử/nam/hiệp), vùng đất

Lý lịchEdit

Cuộc đờiEdit

Quan hệEdit

Cuộc sống quân phiệtEdit

Kỹ năngEdit