FANDOM


Amakasu Nami
(天春 ナミ【菜美】)
Thiên Xuân Thái Mỹ
File:Amakasu Nami.png

Truyện,
Chương
Loạn Thế Chi Vương,
Chương xuất hiện
Lý lịch
Giới Nữ
Biệt danh Tsukuchan (つくちゃん)
Sinh niên AGW.293
Sinh nhật 1 tháng 3
Gia đình,
Họ hàng
Quốc tịch Uchiwa
Dân tộc Nivan
Nghề nghiệp
Chức vụ trong quân đội
Tước hiệu

Lý lịchEdit

Cuộc đờiEdit

Quan hệEdit

Cuộc sống quân phiệtEdit

Kỹ năngEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.